Ja. Je kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). De RVV is een administratieve rechtbank waar je in beroep kan gaan tegen een beslissing over je verblijfsrecht. Het kan gaan om een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de gemeente enz. Je start een procedure op bij de RVV: via een verzoekschrift dat je aangetekend opstuurt naar de RVV; …

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant