De huurder en de verhuurder kunnen op elk moment samen beslissen om de huurovereenkomst stop te zetten.

Je zet dat best op papier.

  1. Vermeld het volgende in het document:
  • de datum waarop jullie die beslissing hebben gemaakt;
  • de datum van het einde van de huurovereenkomst;
  • de datum waarop de nieuwe plaatsbeschrijving plaatsvindt;
  • de datum waarop de huurder de huurwaarborg terugkrijgt;
  • of er een vergoeding betaald moet worden aan de huurder of de verhuurder.
  1. Onderteken beide het papier.

Als jullie allebei jullie verplichtingen hebben nageleefd op het moment van het ondertekenen van dat document en de woning in goede staat is, schrijf dan ook op dat ‘de partijen geen verplichtingen meer hebben tegenover elkaar’.

  1. Maak het papier in 2 exemplaren op zodat jij en de verhuurder elk een eigen document hebben.

Je vindt een modelovereenkomst om de huur bij onderling akkoord te beëindigen onder 'Documenten' bovenaan deze fiche.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant