Je doet de aanvraag bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft 30 dagen om te kijken of je dossier volledig is en of de documenten in orde zijn.

 • Als je dossier onvolledig is, verwittigt hij je daarvan en krijg je 2 maanden om je dossier te vervolledigen;
 • Als je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs.

Binnen de 5 dagen na het afgeven van het ontvangstbewijs, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier door naar de procureur des Konings. De procureur bevestigt zo snel mogelijk dat hij het dossier ontvangen heeft.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt ook een kopie van je vraag om Belg te worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken en naar de Staatsveiligheid. Die diensten onderzoeken je dossier en sturen hun opmerkingen naar de procureur des Konings.
 

De procureur des Konings heeft 4 maanden (eventueel verlengd met 1 maand) om advies te geven over je aanvraag om Belg te worden.  

 • Als het advies positief is, dan kan je Belg worden.
  De procureur des Konings verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die maakt een akte van Belgische nationaliteit op in de DABS. Het Rijksregister wordt automatisch aangepast.
  Vanaf dat ogenblik ben je Belg en de ambtenaar van de burgerlijke stand brengt je daarvan op de hoogte.
  Je krijgt de documenten terug die je bezorgde bij je aanvraag.
   
 • Als de procureur des Konings binnen de termijn van 4 maanden geen advies geeft, zijn er 2 mogelijkheden:
  • Ofwel heeft de procureur nooit een bevestiging gestuurd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand dat hij het dossier heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat het nooit bij hem is toegekomen: dan wordt je aanvraag na 4 maanden automatisch geweigerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigt je via een aangetekende brief.
  • Ofwel heeft de procureur bevestigd dat hij je dossier heeft ontvangen, maar heeft hij geen advies gegeven. Dan wordt je aanvraag na 4 maanden automatisch goedgekeurd.
   De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van Belgische nationaliteit op, het rijksregister wordt aangepast en je wordt Belg.
   Je krijgt de documenten terug die je bezorgde bij je aanvraag.
    
 • Als de procureur des Konings vindt dat je niet aan de voorwaarden voldoet of als hij vindt dat je door je gedrag geen Belg kan worden, kan hij een negatief advies geven.
  De procureur des Konings verzet er zich tegen dat je Belg wordt, bijvoorbeeld:

  • als je nog niet voldoende dagen hebt gewerkt omdat je deeltijds werkte;
  • als er een onderzoek naar een schijnhuwelijk loopt;
  • als je werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf;
  • als er nog een strafonderzoek loopt en je  een gevangenisstraf riskeert;
  • als je lid bent of actief bent bij organisaties die de veiligheid van de Staat bedreigen;
  • enz.
    

De procureur des Konings kan een negatief advies geven, ook als je een blanco strafblad hebt. Dat kan als de politie al vaak proces-verbalen tegen jou heeft moeten opstellen, bijvoorbeeld wegens nachtlawaai, verkeersovertredingen, enz. De procureur kan je dan ook de Belgische nationaliteit weigeren.

De procureur des Konings verwittigt je van het negatief advies via een aangetekende brief.
Daarin moet de reden staan waarom je aanvraag om Belg te worden is geweigerd.
 

Je kan in beroep gaan binnen de 15 dagen na de ontvangst van de weigering van je vraag om Belg te worden.
Je stuurt een aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en zegt dat je wil dat de familierechter beslist over je vraag om Belg te worden.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant