De wet legt een onderhoudsplicht op aan ouders en kinderen. 
Wanneer iemand behoeftig is en hulp nodig heeft, dan kunnen de ouders of de kinderen worden aangesproken om financieel te helpen.
Die plicht geldt in beide richtingen: zowel ouders moeten hun kinderen helpen, als kinderen hun ouders.

Er zijn een aantal voorwaarden aan de onderhoudsplicht verbonden:

 1. De persoon moet ‘behoeftig’ zijn, dus nood hebben aan hulp. Dat hangt af van de concrete situatie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de leeftijd, de gezondheidstoestand, de kosten van het dagelijks leven waar hij/zij woont, enz. De persoon moet een menswaardig leven kunnen leiden en niet enkel overleven.
   
 2. Het moet gaan om werkelijke behoeftigheid die niet vrijwillig is gecreëerd.
  Iemand kan als ‘vrijwillig behoeftig’ worden gezien wanneer die bijvoorbeeld al zijn geld heeft vergokt, alle werkaanbiedingen weigert, zichzelf arm heeft gemaakt, …
   
 3. Jij moet zelf de financiële mogelijkheid hebben om te helpen.
  Het is niet de bedoeling dat jij zelf behoeftig wordt om je vader of moeder te kunnen helpen.
  De situatie wordt in zijn geheel bekeken: wat zijn jouw inkomsten en jouw kosten en wat zijn de noden en mogelijkheden van je ouders, rekening houdend met ieders leeftijd en sociale situatie.

Word je gevraagd om een onderhoudsuitkering te betalen en vind je dat niet alle voorwaarden vervuld zijn, probeer dan eerst onderling de situatie te bespreken.
Jullie kunnen eventueel beroep doen op een familiaal bemiddelaar om tot een akkoord te komen. Een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier.
Lukt dat niet, dan kunnen jullie de vraag voorleggen aan de familierechtbank. Die beslist of de voorwaarden vervuld zijn in jullie concrete situatie.

Opgelet! 
Naast de algemene onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen bestaat er ook een specifieke onderhoudsplicht van ouders ten aanzien van hun minderjarige en studerende kinderen. De voorwaarden voor de specifiieke onderhoudsplicht zijn anders. Meer info daarover vind je onder ‘Onderhoudsbijdrage voor kinderen’.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant