Op welk leefloon heb je recht als je dakloos bent?

Je ontvangt een leefloon als alleenstaande als:

  • je samenwoont met andere personen (onder hetzelfde dak en jullie delen de hoofdzakelijke huishoudelijke kosten), en je een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) hebt ondertekend;
  • je alleen woont;
  • je samenwoont met andere personen, maar niet de huishoudelijke kosten deelt.

Er is lang een discussie geweest over personen die tijdelijk in een opvanghuis voor daklozen verblijven. Sommige OCMW’s vonden dat die personen als samenwonenden moesten worden beschouwd. De POD maatschappelijke integratie stelt dat een GPMI uitsluitsel kan geven.

De POD maatschappelijke integratie vindt dat een dakloze recht heeft op een leefloon als alleenstaande ongeacht in wat voor voorziening hij wordt opgenomen. Het moet wel om een tijdelijke opvang gaan en de dakloze moet een GPMI ondertekenen.

Dat verandert niets aan het feit dat een dakloze die in een opvanghuis verblijft, en die geen GPMI heeft ondertekend, toch als een alleenstaande kan worden beschouwd. Dan geldt de algemene regel: als hij aantoont dat hij in het opvanghuis samenwoont zonder de huishoudelijke uitgaven te delen met de medebewoners, is hij een alleenstaande.

Een dakloze kan eventueel ook een leefloon krijgen als voor iemand met personen ten laste, als hij aan de voorwaarden voldoet.

 

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home