Wie neemt de beslissingen over de kinderen als de ouders gescheiden leven?

Beide ouders hebben ouderlijk gezag. De ouders die gescheiden leven, moeten samen alle beslissingen nemen over de minderjarige kinderen. Ook hier geldt het principe van ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’.

Het gaat daarbij enkel over de juridische ouders, dus de personen die officieel als ouder geregistreerd staan. De adoptieouders vallen daar ook onder. De biologische vader die nooit officieel als vader is vastgesteld, kan niet beslissen over het kind, zelfs als het kind bij hem zou wonen. Hetzelfde geldt voor de stiefouder, zelfs als het kind bij hem woont en hij mee de kosten betaalt.

Het principe van ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’ betekent dat elke ouder het akkoord moet vragen van de andere ouder alvorens hij een beslissing over het kind neemt. Bijvoorbeeld over:

  • de inschrijving in de school
  • de toestemming voor een operatie
  • geld beleggen van het kind

Als de ouders gescheiden leven, is het dus niet de ouder bij wie het kind verblijft die als enige belangrijke beslissingen neemt. Hij moet dat samen met de andere ouder doen.

Bijvoorbeeld: een vader moet overleggen met de moeder voor hij beslist welke hobby hun kind gaat volgen. Dat blijft de regel, ook als de trainingen of repetities van de hobby alleen in de verblijfsperiode bij de ene ouder zouden vallen.

Bij beslissingen over de school moet elke ouder zich persoonlijk informeren over de beslissingen van de andere ouder. De school is niet verplicht om uit zichzelf de twee ouders op te roepen of hen allebei belangrijke informatie toe te zenden.

Ouders moeten dus proberen overeen te komen. Wanneer dat niet lukt, kunnen ze beroep doen op een tussenpersoon, zoals een familiaal bemiddelaar. Lukt het hen niet om bij de bemiddelaar tot een akkoord te komen, kan het conflict aan de familierechter worden voorgelegd (en bij hoogdringendheid aan de rechter in kort geding).

Alleen een rechter kan het principe van het 'gezamenlijk ouderlijk gezag' wijzigen. Zo kan hij het exclusief ouderlijk gezag toekennen aan één van de ouders. Of hij kan bepalen dat één ouder het ouderlijk gezag uitoefent voor een reeks welbepaalde beslissingen. Een rechter doet dat enkel in zeer uitzonderlijke situaties.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home