Kan je woning verkocht worden als je je hypothecair krediet niet terugbetaalt?

Ja.

Als je het hypothecair krediet niet terugbetaalt zoals werd afgesproken, dan moet de kredietgever eerst:

 • je een verwittiging sturen;
 • de Centrale voor Kredieten aan Particulieren op de hoogte brengen van de wanbetaling;
 • een bemiddeling proberen bij de beslagrechter.

Als je na die stappen nog steeds niet betaalt, kan de kredietgever beslag laten leggen op je onroerend goed en het laten verkopen.

 1. Je krijgt eerst een bevel tot betalen van een gerechtsdeurwaarder. Het bevel tot betalen waarschuwt je dat de volgende stap het beslag op het onroerend goed is. Het is 6 maanden geldig.
   
 2. Ten vroegste 15 dagen en ten laatste 6 maanden na het bevel legt de gerechtsdeurwaarder beslag. Het beslag op het onroerend goed wordt vermeld in de hypotheekregisters. Die hypotheekregisters bevinden zich op het kantoor Rechtszekerheid (het vroegere hypotheekkantoor).
   
 3. In de maand na het overschrijven in de registers, duidt de beslagrechter een notaris aan die de verkoop moet organiseren.
   
 4. De notaris die is aangeduid, organiseert de verkoop: ofwel een openbare verkoop ofwel een verkoop uit de hand.
 • Bij een openbare verkoop stelt de notaris de verkoopsvoorwaarden op en deelt hij die mee aan de betrokkenen.
  Binnen de 6 maanden nadat de notaris is aangeduid, vindt de openbare verkoop plaats. 

  De notaris noteert elk bod dat gedaan wordt. Hij wijst de woning toe aan de persoon die het hoogste bedrag geboden heeft.
  De toewijzing gebeurt op 1 zitdag. Sinds september 2018 kan er na de zitdag geen hoger bod meer gedaan worden.
   
 • Sinds mei 2018 kan de rechter kiezen om een openbare verkoop te vermijden en een onderhandse verkoop toestaan.
  De rechter verplicht je dan om je woning te verkopen. Je mag zelf een koper kiezen, maar hij bepaalt een minimumprijs die je voor de woning moet vragen.
  De rechter beslist tot een onderhandse verkoop als dat zowel in jouw belang als in het belang van je schuldeiser is.

  Zodra er een koper is, maakt de aangeduide notaris de koopakte op.

Als je verschillende schuldeisers hebt, dan wordt er een volgorde van schuldeisers opgesteld. De opbrengst van de verkoop wordt dan volgens die volgorde verdeeld. Bepaalde schuldeisers hebben voorrang op andere. Dat is bepaald in de wet.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home