1. Wanneer betaal je de huurwaarborg?

Dat is niet bepaald. Je moet dat zelf met de verhuurder afspreken. In veel gevallen moet je de huurwaarborg betaald hebben voor je de sleutel krijgt.

 1. Hoe moet je de huurwaarborg betalen?

Er zijn 4 manieren om de huurwaarborg te betalen.

Als huurder mag jij vrij kiezen, maar de borgstelling kan alleen als de verhuurder ermee akkoord gaat. Een combinatie van verschillende manieren is niet mogelijk.

 • Huurwaarborg op een geïndividualiseerde rekening:

  Je kan de waarborg op een aparte rekening op jouw naam betalen. De verhuurder heeft recht op het bedrag als jij je huurplichten niet naleeft, maar je behoudt het recht op de interesten.

  Bij de bank kan je een standaardformulier krijgen, dat bewijst dat het geld op een aparte, geblokkeerde rekening staat.

  Als de verhuurder de huurwaarborg niet op een geïndividualiseerde rekening zet, moet hij aan jou een interest betalen. Die interest wordt berekend met de gemiddelde interestvoet. Je kan vragen aan je bank hoeveel dat is.

   
 • Huurwaarborg via de bank:

  Je kan via je bank een huurwaarborg betalen. De bank geeft een aantal mogelijkheden (bijvoorbeeld via een kapitalisatiebon of een obligatie) zodat jij kan tonen aan de verhuurder dat je de huurwaarborg kan betalen. Hij heeft daar recht op van zodra jij je plichten als huurder niet of niet volledig naleeft.

   
 • Huurwaarborg via het OCMW:

  Als je het financieel moeilijk hebt om de huurwaarborg te betalen kan je hulp vragen aan het OCMW. Zij dienen een verzoek in bij een bank om de huurwaarborg te voorzien. Via een standaardformulier kan jij aan de verhuurder tonen dat je de huurwaarborg hebt betaald.

   
 • Borgstelling:

  Je kan aan iemand anders vragen om zich borg te stellen voor jou. Dat betekent dat hij jouw huurplichten overneemt en dus verantwoordelijk is om de huurwaarborg te betalen. Hij betaalt eventuele huurschade of huurachterstand. Op die manier de huurwaarborg betalen kan enkel met de toestemming van de verhuurder.

De huurwaarborg mag nooit meer zijn dan 3 maanden huur.

Je moet een formulier invullen, dat bewijst dat je de huurwaarborg bij de bank hebt betaald. Je vindt het formulier bij documenten, onderaan.

 

 Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant