Hoe en wanneer moet je een huurwaarborg betalen?

 1. Wanneer betaal je de huurwaarborg?

Dat is niet bepaald. Je moet dat zelf met de verhuurder afspreken. In veel gevallen moet je de huurwaarborg betaald hebben voor je de sleutel krijgt.

 1. Hoe moet je de huurwaarborg betalen?

Er zijn 4 manieren om de huurwaarborg te betalen.
Als huurder mag jij vrij kiezen, maar de borgstelling kan alleen als de verhuurder ermee akkoord gaat. Een combinatie van verschillende manieren is niet mogelijk.

 • Huurwaarborg op een geïndividualiseerde rekening:
  Je kan de waarborg op een aparte rekening op jouw naam betalen. De verhuurder heeft recht op het bedrag als jij je huurplichten niet naleeft, maar je behoudt het recht op de interesten.
  Bij de bank kan je een standaardformulier krijgen, dat bewijst dat het geld op een aparte, geblokkeerde rekening staat.
  Als de verhuurder de huurwaarborg niet op een geïndividualiseerde rekening zet, moet hij aan jou een interest betalen. Die interest wordt berekend met de gemiddelde interestvoet. Je kan vragen aan je bank hoeveel dat is.
   
 • Huurwaarborg via de bank:
  Je kan via je bank een huurwaarborg betalen. De bank geeftf een aantal mogelijkheden (bijvoorbeeld via een kapitalisatiebon of een obligatie) zodat jij kan tonen aan de verhuurder dat je de huurwaarborg kan betalen. Hij heeft daar recht op van zodra jij je plichten als huurder niet of niet volledig naleeft.
   
 • Huurwaarborg via het OCMW:
  Als je het financieel moeilijk hebt om de huurwaarborg te betalen kan je hulp vragen aan het OCMW. Zij dienen een verzoek in bij een bank om de huurwaarborg te voorzien. Via een standaardformulier kan jij aan de verhuurder tonen dat je de huurwaarborg hebt betaald.
   
 • Borgstelling:
  Je kan aan iemand anders vragen om zich borg te stellen voor jou. Dat betekent dat hij jouw huurplichten overneemt en dus verantwoordelijk is om de huurwaarborg te betalen. Hij betaalt eventuele huurschade of huurachterstand. Op die manier de huurwaarborg betalen kan enkel met de toestemming van de verhuurder.

De huurwaarborg mag nooit meer zijn dan 3 maanden huur.
Je moet een formulier invullen, dat bewijst dat je de huurwaarborg bij de bank hebt betaald.
Onder 'Documenten' bovenaan of op de website van Wonen Vlaanderen vind je het formulier.

 

 Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home