Zowel de huurder als de verhuurder kunnen op elk moment van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter om de huurovereenkomst te beëindigen.

De vrederechter kan beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden. Dat kan wanneer:

  • de verhuurder zo'n grote herstellingen uitvoert in de woning, dat de huurder er niet meer normaal kan wonen;
  • de woning teniet gaat, bijvoorbeeld bij brand;
  • 1 van beiden zijn algemene verplichtingen niet nakomt.

Voorbeelden van verplichtingen:

  • van de huurder: de huur betalen, de woning onderhouden en kleine herstellingen doen;

  • van de verhuurder: de grote herstellingen doen, de huurder rustig laten wonen (de verhuurder mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de huurder de woning binnenkomen).

Als de huurovereenkomst wordt beëindigd door de fout van de huurder, dan kan de rechter beslissen dat de huurder huur moet betalen voor de tijd die nodig is om de woning opnieuw te verhuren. Dat wordt een wederverhuringsvergoeding genoemd.

De rechter kan een schadevergoeding opleggen aan de persoon door wiens schuld de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Om de procedure voor de vrederechter te starten, moet je een verzoekschrift indienen bij de griffie van het vredegerecht van de plaats waar de huurwoning ligt.

Op de griffie kan je modeldocumenten van een verzoekschrift krijgen om in te vullen.

Bij je verzoekschrift moet je een attest van woonst van de andere partij toevoegen. Dat attest kan je op de gemeente halen en geeft het adres van de huurder/verhuurder.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant