Ja.

Er zijn uitzonderingen op de regel dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je verblijfskaart kan intrekken tijdens de eerste 5 jaar nadat je je verblijfskaart hebt gekregen.
Voor de DVZ beslist om je kaart al dan niet in te trekken, moet hij je kans geven om je persoonlijke situatie toe te lichten. 

Als je alleen gaat wonen, dan mag de DVZ je verblijfskaart niet afnemen in de volgende situaties:
 

 • bij gezinshereniging met een Belg, een Unieburger of een vreemdeling van buiten de Europese Unie:
 • bij gezinshereniging met een Belg of een Unieburger:

  • jullie huwelijk of samenwonen heeft langer dan 3 jaar heeft geduurd en jullie hebben meer dan 1 jaar hebben samengewoond in België;
   of
  • je partner of echtgenoot is overleden en jullie hebben meer dan 1 jaar samengewoond in België;
   of
  • jullie hebben een gemeenschappelijk kind:

   • dat bij je inwoont of waarvoor je zorgt.  Het kind woont in België en gaat naar school gaan;
   • waarmee je een omgangsrecht hebt. De rechter heeft beslist heeft dat het kind bij de andere ouder woont (in België).

en

 • Je hebt voldoende inkomsten om te voorkomen dat je ten laste valt van de Belgische overheid;
 • en
 • Je hebt een ziektekostenverzekering.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant