Wat gebeurt er als je je belastingaangifte niet indient?

Je hebt altijd minstens 1 maand om je belastingaangifte in te vullen vanaf het moment dat ze naar je verzonden is.

De uiterste datum staat op je aangifte vermeld.

Als je je aangifte online invult, via Tax-on-web, dan heb je tot begin juli tijd. Als je je aangifte op papier invult, is de einddatum iets vroeger, normaal eind juni.
De exacte data vind je op de website van de FOD Financiën.

Lukt het je niet om je belastingen op tijd in te vullen, dan kan je uitstel vragen. Je vraagt uitstel aan het hoofd van het belastingskantoor dat op je aangifte staat.

Als je je aangifte niet indient of te laat, dan kan de belastingdienst een automatische berekening van je belastingen maken (= ambtshalve aanslag). Ze houden dan enkel rekening met de gegevens waarover ze beschikken. Als je het niet eens bent met die berekening, moet je de bewijzen binnenbrengen van wat er volgens jou anders moet.

Daarnaast kan je ook een boete krijgen van 50 tot 1250 euro of een belastingverhoging van 10% tot 200% op de inkomsten die je niet hebt aangegeven.
Ze kijken daarbij naar wat je niet hebt aangegeven en of dat in het verleden nog al is gebeurd.

De belastingdienst heeft 3 jaar tijd om je belastingen te berekenen. Die termijn begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor je belastingen moet betalen.

Bijvoorbeeld:
Voor de inkomsten van 1 januari tot 31 december 2016, moet je een belastingaangifte invullen in aanslagjaar 2017. De allerlaatste datum waarop je belastingen kunnen berekened worden is 31 december 2019, 3 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar 2017.

Opgelet! Die termijn kan verlengd worden in 2 gevallen:

  1. Als je een bezwaar indient. De termijn wordt verlengd met de duur die tussen het indienen van je bezwaar en de beslissing van de directeur zit. Die verlenging kan nooit langer zijn dan 6 maanden.
  2. Als je een fout gemaakt hebt met de bedoeling om te frauderen. De termijn kan dan verlengd worden tot 4 jaar.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home