Heb je als dakloze recht op een leefloon?

Ja, als dakloze heb je recht op een leefloon. Je moet wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Je hoeft geen domicilieadres of een vaste woning te hebben om een leefloon te krijgen.
De persoon die geen vaste woning en geen domicilieadres heeft, moet wel bewijzen dat hij/zij gewoonlijk en voortdurend in België verblijft.

Als dakloze moet je je aanvraag doen bij het OCMW van de gemeente waar je feitelijk verblijft. In de praktijk is dat niet altijd makkelijk te bepalen.

Vaak wordt iemand die geen domicilieadres meer heeft en bij het OCMW om hulp vraagt, ingeschreven op het adres van het OCMW met een referentieadres.
Eerst wordt hij/zij dan geschrapt van het oude adres waar hij /zij niet meer woonde maar nog wel was ingeschreven.
Het geven van een referentieadres bij het OCMW is een vorm van maatschappelijke hulp. je krijgt het enkel als je behoeftig bent.

Het doel van het referentieadres is om administratief met alles in orde te zijn. De brieven en andere documenten worden naar het adres van het OCMW gestuurd. De dakloze moet zich daar regelmatig aanmelden om zijn/haar post af te halen.

Een dakloze die behoeftig is, kan ook een referentieadres nemen bij een privépersoon, op voorwaarde dat die persoon daarmee akkoord gaat. Het OCMW doet een sociaal onderzoek en geeft zijn akkoord.

Opgelet! Verwar het referentieadres van een dakloze bij het OCMW niet met het referentieadres met een persoon die in een mobiele woning woont. Die mobiele persoon hoeft niet behoeftig te zijn voor een referentieadres.
Je vindt meer info op de fiche 'Waar moet je je domiciliëren als je in een mobiele woning woont?'.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home