Welke regeling van je huwelijksvermogen neem je best?

Welke regeling voor jullie het beste is, hangt af van jullie situatie.

Jullie kunnen kiezen tussen 3 grote stelsels:

 • de totale gemeenschap van goederen;
 • de gemeenschap van aanwinsten (het wettelijk stelsel);
 • de scheiding van goederen.

Jullie kunnen kiezen voor een totale gemeenschap van goederen, voor een totale scheiding van goederen of voor een tussenvorm zoals de gemeenschap van aanwinsten. Het is mogelijk om een regeling volledig op maat van jullie situatie uit te werken.

Elke regeling heeft zijn eigen gevolgen op het moment van een echtscheiding, op het moment van een overlijden,…

Als jullie geen huwelijkscontract opstellen, is het wettelijk stelsel van ‘gemeenschap van aanwinsten’ van toepassing.
 

 1. Als jullie kiezen voor de totale gemeenschap van goederen, dan is er 1 vermogen:​

  het gemeenschappelijk vermogen: alles is gemeenschappelijk: alle goederen en alle schulden (met uitzondering van wat van nature strikt persoonlijk is (kledij, …)).
   
 2. Als jullie kiezen voor de gemeenschap van aanwinsten, dan zijn er 3 vermogens:
 • jouw eigen vermogen:
  * alles wat je voor je huwelijk had;
  ​* alles wat je tijdens je huwelijk door een schenking of een erfenis krijgt;
  ​* alles wat van nature strikt persoonlijk is (kledij, …).
   
 • het eigen vermogen van je echtgeno(o)t(e):
  ​* alles wat hij/zij voor het huwelijk had;
  ​* alles wat hij/zij tijdens het huwelijk door een schenking of een erfenis krijgt;
  * alles wat van nature strikt persoonlijk is (kledij, …);
   
 • het gemeenschappelijk vermogen:
  ​* alle inkomsten tijdens het huwelijk (zowel je loon als huurinkomsten, …);
  ​* alle goederen die samen tijdens het huwelijk zijn aangekocht;
  ​* alles wat door één van jullie ingebracht is in de gemeenschap (bijvoorbeeld een stuk grond);
  ​* alle goederen waarvan je niet kan bewijzen dat ze tot het eigen vermogen behoren.

De schuldeisers van de gemeenschappelijke schulden kunnen elk van de 3 vermogens aanspreken.
De schuldeisers van eigen schulden van de ene partner kunnen gebruik maken van het eigen vermogen en de inkomsten van die partner (ook al komen de inkomsten in het gemeenschappelijk vermogen).

 1. Als jullie kiezen voor de volledige scheiding van goederen, dan zijn er 2 gescheiden vermogens:
 • je eigen vermogen: je blijft eigenaar van alles wat je voor het huwelijk had en alles wat je tijdens het huwelijk krijgt als loon, huurinkomsten, schenkingen,…
   
 • het eigen vermogen van je echtgeno(o)t(e): hij/zij blijft eigenaar van alles wat hij/zij voor het huwelijk had en alles wat hij/zij tijdens het huwelijk krijgt als loon, huurinkomsten, schenkingen,…

Opgelet, volgens de basisregels van het huwelijk (primair stelsel) moeten jullie elk bijdragen in de kosten van het huishouden en moet je je inkomen in de eerste plaats daarvoor gebruiken.

De scheiding van goederen betekent niet dat jullie geen goederen samen kunnen aankopen. Dat zijn goederen in onverdeeldheid waarvan jullie beiden mede-eigenaar zijn.

De gemaakte schulden komen in principe ook in het eigen vermogen. De schuldeiser zal dus alleen het eigen vermogen kunnen aanspreken.

Schulden die gemaakt worden door één van jullie voor de kosten van het huishouden of voor de opvoeding van de kinderen, zijn altijd gemeenschappelijk. Daarvoor kunnen julllie allebei worden aangesproken, tenzij de gemaakte kosten buitensporig zijn (bijvoorbeeld het aankopen van een luxe-auto ipv een gezinsauto).

 

Bij elk stelsel is het mogelijk om nog bijkomende specifieke regels voor jullie situatie in jullie huwelijkscontract op te nemen.

Er bestaat geen beste of slechtste regeling. Welke regeling jullie best nemen, hangt af van jullie situatie en van welke verwachtingen jullie hebben. Aarzel niet om jullie situatie met een notaris te bespreken.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home