Welke procedure moet het OCMW volgen om de terugbetaling van het leefloon te vragen?

Vooraleer het OCMW beslist om je leefloon terug te vorderen, moet het je in principe vooraf horen.

Eens er een beslissing is, wordt je daar schriftelijk van op de hoogte gebracht.

In die beslissing moet minstens staan:

  • de vaststelling dat je onterecht geld ontvangen hebt;
  • het totale bedrag en de berekening van het onterecht ontvangen geld;
  • de wettelijke regels die overtreden werden;
  • de verjaringstermijn;
  • dat je aan het OCMW kan vragen om af te zien van de terugvordering en welke procedure je daarvoor moet volgen;
  • de mogelijkheid om een afbetalingsplan voor te stellen
  • de vermeldingen die in iedere beslissing van het OCMW moeten staan. Je vindt meer info op de fiche: 'Wat moet er in de beslissing  over het leefloon staan?'

Wanneer de beslissing niet alle bovenstaande elementen bevat, begint de beroepstermijn van 3 maanden niet te lopen. Dat betekent dat je nog beroep kan aantekenen tegen de beslissing, zelfs als je die al meer dan 3 maanden geleden hebt gekregen.

Het OCMW moet je 1 maand de tijd geven om de terugbetaling vrijwillig te doen.
Tijdens die maand kan je aan het OCMW vragen om zijn beslissing te herzien. Je kan dat bijvoorbeeld vragen als je vindt dat er billijkheidsredenen zijn. Je moet die dan bewijzen.
Als je aan het OCMW vraagt om af te zien van de terugvordering, dan moet het OCMW daar een aparte beslissing over nemen, die via een aangetekende brief ontvangt. Het OCMW moet de beslissing motiveren.

Het OCMW heeft 5 jaar om een onterechte betaling terug te vragen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home