Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een vreemdeling die medische regularisatie gekregen heeft?

Voor gezinshereniging met een vreemdeling die medische regularisatie (9ter) heeft gekregen gelden voor een groot deel dezelfde regels als wanneer je gezinshereniging vraagt met een vreemdeling die een A-kaart heeft.

Zo moet je de volgende documenten voorleggen: 

  • medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen;
  • blanco strafblad als je ouder bent dan 18 jaar;
  • bewijs van de gezinsband (huwelijksakte, geboorteakte…);
  • enz.

Er is een soepele regeling als je gezinshereniging vraagt tijdens het eerste jaar na de medische regularisatie. 
De vreemdeling die geregulariseerd is hoeft dan niet te bewijzen dat hij/zij voldoende inkomsten heeft, voldoende huisvesting en een ziektekostenverzekering.
De soepele regeling geldt alleen als het huwelijk of het partnerschap al bestond voor het geregulariseerde familielid zijn/haar verblijfskaart bekwam.

Die regel staat niet in de wet, maar de Dienst Vreemdelingenzaken past ze toe onder druk van de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home