Voor gezinshereniging met een vreemdeling die medische regularisatie (9ter) heeft gekregen gelden voor een groot deel dezelfde regels als wanneer je gezinshereniging vraagt met een derdelander die een beperkt verblijf heeft (een A-kaart). Zo moet je de volgende documenten voorleggen:  medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen; blanco strafblad als je ouder bent dan 18 jaar; bewijs van de gezinsband (huwelijksakte, geboorteakte…); enz. …

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant