Ja, maar het OCMW kan er wel rekening mee houden. Wanneer je gratis gebruik kan maken van de woning van een vriend of een derde die er niet zelf bij inwoont, worden de kosten  die je daardoor bespaart afgetrokken van je leefloon. De bespaarde kosten worden alleen afgetrokken van je leefloon als: de woning je hoofdverblijfplaats is (dat is anders dan een kot, waar je enkel tijdens de week verblijft); de woning  aan de derde toebehoort; jullie er niet samen wonen;…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant