Heb je recht op maatschappelijke hulp als je dakloos bent?

Ja, als je aan de andere voorwaarden voldoet.

Je bent niet verplicht om een domicilieadres of een vaste woning te hebben om maatschappelijke hulp te krijgen. Als je geen domicilieadres of vaste woning heeft, moet je bewijzen dat je gewoonlijk en voortdurend in België verblijft.

Het OCMW van de gemeente waarin je feitelijk verblijft, moet je daarbij helpen. In de praktijk is dat niet zo gemakkelijk.

Vaak wordt iemand die geen domicilieadres meer heeft en aan het OCMW om hulp vraagt, ingeschreven met een referentieadres op het OCMW.
Het geven van een referentieadres is ook een vorm van maatschappelijke hulp.
Het doel van die maatschappelijke hulp is om administratief in orde te zijn. Alle documenten komen toe op het adres van het OCMW waar de dakloze persoon zich regelmatig moet aanmelden.

Je kan als dakloze ook een referentieadres te nemen bij een privépersoon, op voorwaarde dat die daarmee akkoord gaat.

Wanneer een privépersoon onderdak verschaft aan een dakloze en een aantal basishoeften voor hem betaalt, vinden sommige OCMW’s dat maatschappelijke hulp niet nodig is om een menswaardig leven te verzekeren. Je kan je daarbij de vraag stellen of iemand die zich in een situatie bevindt waarin hij/zij volledig afhankelijk is van andere mensen, een menswaardig leven leidt…

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home