Ja. Feitelijk samenwonenden hebben geen specifiek statuut zoals gehuwden of wettelijk samenwonden. Er zijn geen rechten en plichten aan verbonden. Feitelijk samenwonenden moeten bijgevolg ook niets specifieks doen om uit elkaar te gaan: er dient geen procedure doorlopen te worden of regeling opgemaakt te worden. Wel is het in de praktijk meestal zo dat er nood is om een aantal zaken te regelen. Het is aangeraden om tot afspraken te komen, bijvoorbeeld over: wie waar gaat wonen;

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant