Wat is een omstandige geneeskundige verklaring?

Voor je verder leest

Voor 1 juni 2021 moest je de aanvraag doen via een papieren verzoekschrift bij de vrederechter.  Nu moet je dat online doen via de website van het Centraal Register van bescherming van de personen

 

Het is een medisch attest waarin wordt vastgesteld dat een persoon niet meer in staat is beslissingen over zijn goederen en/of zijn persoon te nemen

Er moet beschreven staan:

  • wat de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand is die de oorzaak is van de onbekwaamheid;
  • en welke gevolgen de gezondheidstoestand heeft op de bekwaamheid om beslissingen te nemen.

De beschrijving moet nauwkeurig en volledig zijn.

De arts kan het medisch getuigschrift opstellen na onderzoek van de patiënt, maar dat kan ook op basis de gegevens uit zijn medisch dossier alleen.

 

Elke behandelende arts of specialist kan de omstandige geneeskundige verklaring opstellen, behalve:

  • een arts die een bloed- of aanverwant is van de te beschermen persoon;
  • een arts die verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt. Als de te beschermen persoon in een woonzorgcentrum verblijft, mag de arts van het centrum de omstandige geneeskundige verklaring niet opstellen.

 

In het getuigschrift moet verder worden vermeld:

  • of de persoon zich kan verplaatsen of niet. Als de te beschermen persoon zich niet kan verplaatsen, zal de vrederechter zelf naar de woonplaats gaan (opgelet: in dat geval worden de verplaatsingskosten aangerekend);
  • of de persoon toekomstige verslagen van de bewindvoerder zal kunnen lezen en begrijpen. Is de te beschermen persoon daar niet toe in staat, dan zullen de verslagen hem niet worden bezorgd. 

 

Sinds 1 september 2014 moet de arts verplicht gebruik maken van een standaardmodel van omstandige geneeskundige verklaring.
In de rubriek 'documenten' bovenaan vind je die modelverklaring, alsook een versie met extra informatie per rubriek.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home