Ja, in principe wel.

 

Dat kan als je:

 • toestemming hebt van het OCMW;
  en
 • je nergens anders gedomicilieerd bent, je geen feitelijke verblijfplaats hebt en je geen geld hebt om een woning te betalen.

 

Om je als dakloze te kunnen inschrijven met een referentieadres bij het OCMW, moet je twee stappen zetten.

 

 1. Je moet toestemming van het OCMW vragen.

Je moet:

 • maatschappelijke hulp vragen.
  Het volstaat om een referentieadres te vragen, maar je kan ook tegelijk andere maatschappelijke hulp vragen.
 • als dakloze beschouwd worden door het OCMW.

  Het OCMW beschouwt je als dakloze als:
   

  • je geen vaste verblijfplaats hebt en je geen geld hebt om een woning te betalen;
   Bijvoorbeeld: je slaapt op straat, in een tent of in een station, je woont in een krakerspand, je hebt net de gevangenis verlaten en je kan nergens terecht, je partner heeft je aan de deur gezet en je kan nergens terecht, enzovoort;
    
  • je geen vaste verblijfplaats hebt en je tijdelijk onderdak krijgt bij een particulier of in een instelling, om te voorkomen dat je op straat zou moeten slapen.
   Bijvoorbeeld: je gaat naar de nachtopvang van het CAW, je verblijft in een noodwoning van het OCMW in afwachting van een eigen woning,

Je moet toestemming vragen bij het OCMW van de gemeente waar je meestal verblijft.

Het OCMW voert een sociaal onderzoek om na te gaan of je dakloze bent en of je in aanmerking komt voor maatschappelijke hulp.
Je vindt meer informatie in de fiches onder de rubriek ‘Wat zijn de voorwaarden voor maatschappelijke hulp?’.

Als het OCMW toestemming geeft, dan krijg je een attest.

 

 1. Je moet bij de gemeente je inschrijving vragen op het adres van het OCMW.

Bij je aanvraag voeg je ook het attest van het OCMW, waaruit blijkt dat je toestemming hebt en dat je geen geld hebt om een eigen woning te betalen.

De gemeente controleert of je:

 • nergens anders gedomicilieerd bent. Als je nog ergens gedomicilieerd bent, dan moet je je eerst laten schrappen. Het OCMW kan je daarbij helpen;
 • geen feitelijke verblijfsplaats hebt.

Als je nergens anders ingeschreven bent, dan schrijft de gemeente je in het bevolkingsregister in en vermeldt ze dat het om een referentieadres gaat.

 

Om je referentieadres te behouden, moet je:

 • je minstens 1 keer per 3 maanden bij het OCMW aanmelden;
 • aan de voorwaarden blijven voldoen.

 

Zodra je een vaste verblijfplaats hebt, moet je je op dat adres domiciliëren. Als je dat niet doet, dan riskeer je:

 • dat de gemeente je zelf domicilieert. Dat heet ‘ambtshalve inschrijving’;
 • een boete wegens domiciliefraude, als je een referentieadres alleen dient om officieel niet met je gezinsleden samen te wonen (bijvoorbeeld om je uitkering niet te doen dalen);
 • dat je moet terugbetalen wat je onterecht uitbetaald kreeg aan sociale uitkeringen.

Je vindt meer informatie in de fiches onder de rubriek ‘De gevolgen van je woning delen op je sociale uitkeringen’.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant