Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand beslist om je huwelijk uit te stellen, doet hij een bijkomend onderzoek dat moet afgerond zijn binnen de 2 maanden na de door jou gekozen huwelijksdatum.

De bedoeling daarvan is om na te gaan of het om een ‘schijnhuwelijk' gaat.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand het nodig vindt, kan hij het advies van de procureur des Konings vragen. De procureur van het gerechtelijk arrondissement waar je wil huwen is bevoegd. De procureur kan de oorspronkelijke termijn van het onderzoek nog eens verlengen met 3 maanden.

Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing om je huwelijk uit te stellen en van de redenen daarvan. Je krijgt de beslissing ofwel door onmiddellijke overhandiging van de beslissing of wel via een aangetekende brief.

Indien de termijn van 2 maanden, eventueel verlengd gepasseerd is en er is geen beslissing genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan moet die het huwelijk voltrekken. Het maakt daarbij niet uit als er meer dan 6 maanden verstreken zijn sinds de huwelijksaangifte.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant