De plicht om voor je meerderjarig kind onderhoudsbijdragen te betalen, stopt pas als het kind een opleiding beëindigt en het financieel voor zichzelf kan zorgen.

Voorwaarde is dat de studies normaal verlopen zonder ernstige vertragingen waar het kind aan kan doen. Zo wordt aanvaard dat een jongere enkele moeilijkheden kan hebben tijdens zijn studies, bijvoorbeeld dat hij zich vergist heeft bij zijn studiekeuze en dat hij zich nu wil heroriënteren. Dat is geen grond om direct de onderhoudsplicht stop te zetten.

Bij een conflict tussen de jongere en zijn ouders is het in beste om daarover eerst een gesprek aan te gaan. Wat ziet de jongere en wat zien de ouders als haalbaar? Een bemiddelaar kan helpen om de verwachtingen op mekaar af te stemmen en tot een aantal afspraken te komen.

Komen de jongere en zijn ouders er niet samen uit, dan kan de situatie worden voorgelegd aan de familierechtbank. De familierechter kijkt naar

  • de competenties van de jongere;
  • zijn goede wil en zijn studieijver;
  • de omstandigheden die de vertraging in zijn studies kunnen rechtvaardigen. Zo kunnen familiale of materiële moeilijkheden bijvoorbeeld verklaren dat de jongere meerdere vakken opnieuw moet doen.

Verder kan de rechter beslissen om het bedrag van de onderhoudsbijdrage opnieuw te bekijken na elk studiejaar en de betaling ervan te controleren. Zo zorgt hij dat de jongere de kosten van zijn woonst en zijn onderhoud, maar ook van zijn opleiding zeker kan betalen (inschrijvingsgeld, cursussen, …).

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant