Kan de bewindvoerder de verblijfplaats van de beschermde persoon kiezen?

Alles hangt af van wat de vrederechter in zijn beslissing heeft bepaald

De keuze van de verblijfplaats is één van de punten waarover de vrederechter zich moet uitspreken wanneer hij beslist welke handelingen de beschermde persoon niet meer (alleen) kan stellen.

Als de beschermde persoon onbekwaam is verklaard om zelf zijn verblijfplaats te kiezen, dan moet je controleren of de betrokken bewindvoerder een bewindvoerder over de goederen en/of de persoon is.

  • Een bewindvoerder over de persoon kan de verblijfplaats van de beschermde persoon kiezen, maar alleen na daarvoor de toestemming van de vrederechter te hebben verkregen.
  • Een bewindvoerder over de goederen kan niet de verblijfplaats van de beschermde persoon kiezen. Hij moet wel zijn akkoord geven wanneer een wijziging wordt overwogen. Een wijziging in de verblijfplaats heeft vaak ook gevolgen op financieel vlak.

De familie van de beschermde persoon kan dus geen plaatsing in een woonzorgcentrum regelen zonder daarbij de bewindvoerder over de goederen te betrekken. 

In geval van onenigheid tussen de beschermde persoon, zijn vertrouwenspersoon, zijn familie en/of de bewindvoerder over de goederen kan elke belanghebbende naar de vrederechter gaan om de knoop door te hakken.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home