Mag de verhuurder het appartement leegmaken als de huurder overleden is zonder erfgenamen?

De regelgeving voor huurovereenkomsten is veranderd op 1 januari 2019: Werd de huurovereenkomst gesloten na 1 januari 2019? De verhuurder heeft niet het recht om de woning op eigen houtje leeg te maken. Hij kan aan de vrederechter vragen om een curator aan te stellen, vanaf 2 maanden na het overlijden van de huurder. De curator is een persoon die de bezittingen van de huurder beheert na diens dood en alle lopende verbintenissen afrondt. Dit kan alleen als er geen er...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home