Welke documenten moet je meenemen naar het Bureau Juridische Bijstand?

Je moet verschillende documenten voorleggen aan het Bureau Juridische Bijstand (BJB).

Het gaat om documenten die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden voor juridische bijstand.

Zorg dat je alle documenten bij je hebt als je naar het BJB gaat. Als er documenten ontbreken, is je aanvraag niet volledig en krijg je geen advocaat toegewezen.

 • Je moet in de eerste plaats een attest van gezinssamenstelling voorleggen. Het attest mag maximum 2 maanden oud zijn.
  Je kan dat op de gemeente gaan afhalen. Zeg er zeker bij dat het voor een aanvraag van een pro Deoadvocaat is.
  Je kan het ook opvragen in je e-box als je die geïnstalleerd hebt op je computer.
   
 • Voor de andere documenten, wordt gekeken naar van je persoonlijke situatie en naar het juridisch probleem dat je hebt.
   
 • Vraag je juridische bijstand op basis van 1 van de bepaalde categorieën, dan moet je bewijzen dat je tot die categorie behoort. Bijvoorbeeld:
  • de beslissing van het OCMW waarin je een leefloon wordt toegekend;
  • je aanvraag voor internationale bescherming of je regularisatieaanvraag als vreemdeling;
  • de beslissing van de FOD sociale zekerheid als je voor minstens 66% gehandicapt hebt.

   Om te weten welke documenten je moet meenemen, klik je op de categorie: ‘Recht op basis van een bepaalde categorie’.
 • Als je niet tot 1 van de opgesomde categorieën behoort, moet je je inkomsten bewijzen. Je legt voor op het BJB:
  • een bewijs van de inkomsten van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest van de werkloosheidskas, van de mutualiteit, …) van jezelf en elke meerderjarige persoon met wie je samenwoont;
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen van elke meerderjarige persoon van je gezin;
  • een schoolattest voor de meerderjarige kinderen die nog studeren;
  • het bewijs van betaalde of ontvangen onderhoudsbijdragen (vonnis rechtbank en rekeninguittreksels).
Je vindt de lijst met documenten op de website van advocaat.be of op de website van de Balie in je buurt. Op de websites is er ook een chatbot die je naar het juiste antwoord leidt.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home