Dat hangt af van je verblijfsstatuut.   Als je als staatloze wettig in België verblijft, dan heb je recht op een leefloon. Het doet er niet toe dat je geen nationaliteit hebt.   Een staatloze is een vreemdeling die door geen enkele staat als zijn/haar onderdaan wordt beschouwd. De familierechtbank beslist of iemand als staatloze wordt erkend. Het gaat dus niet om vreemdelingen: van wie de nationaliteit…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant