Welk belastingvoordeel krijg je voor je rechtsbijstandsverzekering?

1. Welk belastingvoordeel?

Je krijgt een vermindering van je belastingen van 40 % van de premies die je betaald hebt voor je rechtsbijstandsverzekering vanaf september 2019.

Je hebt voor de 1ste keer recht op de vermindering bij je belastingaangifte in 2020. 

De premies die worden meegeteld zijn begrensd op een totaal van 310 euro voor de belastingaangifte van 2020. Die grens wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dat betekent dat je maximum een belastingvermindering van 40 % van 310 euro kan krijgen, of 124 euro, voor het aanslagjaar 2020.

Je krijgt de belastingvermindering op basis van het jaarlijks attest dat je krijgt van je verzekeraar. Je ontvangt dat attest vóór 1 maart van het jaar waarin je je belastingen moet invullen. Je verzekeraar bezorgt de informatie ook rechtstreeks aan de belastingdienst. Als je je belastingen via Tax-on-Web invult, dan zal je zien dat het bedrag al vooraf is ingevuld.

Om de belastingvermindering te krijgen, moet je rechtsbijstandsverzekering aan een aantal voorwaarden voldoen. Gelukkig voor jou moet je verzekeraar in zijn overeenkomst letterlijk vermelden of aan de voorwaarden voor een belastingvermindering voldaan is.

Als je overeenkomst zegt dat je recht hebt op de belastingvermindering, dan verbindt de verzekeraar zich om alle voorwaarden na te leven, ook al staan er andere afspraken in de overeenkomst.

 

2. Waarbij helpt een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten die je moet betalen om je te verdedigen in een conflict. De verzekering komt zowel tussen bij een bemiddeling of onderhandeling als bij een procedure voor de rechtbank. Ze betaalt zowel de kosten van de advocaat als de gerechtskosten (kosten van een deskundige, van een gerechtsdeurwaarder, enz.).

 

Opgelet! De rechtsbijstandsverzekering kan bepaalde conflicten uitsluiten. Daarnaast zijn ook bepaalde tussenkomsten begrensd, zoals die voor je advocatenkosten.

Opgelet! Vaak stelt je verzekeraar je een rechtsbijstandsverzekering voor als aanvulling bij een andere verzekering. Bijvoorbeeld: bij de verzekering van je auto kan je een rechtsbijstandsverzekering nemen. Die bijstand komt alleen tussen bij conflicten die vallen onder je autoverzekering. Die aanvullende rechtsbijstandsverzekering geeft geen recht op een belastingvermindering. Ze voldoet niet aan de voorwaarden.

Neem contact op met je verzekeraar voor meer informatie. 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home