De familierechtbank. Sinds 1 september 2014 behandelt de familierechtbank alle familiezaken. Daarin zitten ook de beslissingen over de verblijfsregeling van het kind. Dat is zo, ongeacht of de ouders getrouwd, officieel of feitelijk gescheiden of wettelijk of feitelijk samenwonend zijn. Zijn de ouders het helemaal of gedeeltelijk eens over de verblijfsregeling, dan kunnen ze die afspraken schriftelijk vastleggen in een akkoord en dat officieel laten g

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant