Voor je verder leest

De regels zijn verschillend voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
Deze fiche geeft algemene informatie.
 
Je vindt meer informatie over het pensioen van:

Je krijgt het basistarief voor samenwonenden.

Het basisbedrag is maximum 973,36 euro per maand (geïndexeerd bedrag vanaf 1 januari 2023).

Als je eigen inkomsten hebt en die zijn minder dan 973,36 euro per maand, dan ontvang je een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) tot je aan 973,36 euro per maand komt.
Als je samenwoont met je echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner, dan tellen zijn/haar inkomsten mee om je IGO te berekenen.

Opgelet: de berekening van het bedrag van je IGO is heel ingewikkeld.

Je vindt meer informatie op de website van de Federale Pensioendienst (FPD).

 

Je wordt in principe beschouwd als samenwonende als je je woning deelt met 1 of meer andere personen. Je feitelijke situatie telt, niet wie op je adres gedomicilieerd is.

Soms word je toch als alleenstaande beschouwd, ook al deel je je woning met andere personen. Je wordt beschouwd als alleenstaande:

 • als je alleen woont;
 • of als je samenwoont:
  • met je (groot)ouders;
  • met je minderjarige (klein)kinderen of die van je echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner;
  • met kinderen die recht geven op kinderbijslag;
  • in een religieuze gemeenschap;
  • in een voorziening voor ouderen of psychiatrisch verzorgingstehuis.

Als je alleenstaande bent, dan krijg je het verhoogde tarief voor alleenstaanden. Het bedrag is maximum 1.460,03 euro per maand (geïndexeerd bedrag vanaf 1 januari 2023).

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant