Je doet de aanvraag op de gemeente en je toont een identiteitsbewijs waaruit blijkt dat je een Unieburger bent (identiteitskaart of paspoort).

De gemeente overhandigt je een bijlage 19 (aanvraag van een verklaring van inschrijving)  De bijlage 19 is 6 maanden geldig is. 

Eerst word je ingeschreven in het wachtregister. Na de woonstcontrole door de wijkagent word je ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Je krijgt geen verblijfskaart  en geen Attest van Immatriculatie.

Binnen de 3 maanden na de aanvraag bezorg je de documenten waaruit blijkt dat je familie bent van de Unieburger bij wie je komt wonen (bijvoorbeeld: je huwelijksakte, je geboorteakte ...).
Op de bijlage 19 staat of je nog bijkomende documenten moet binnenbrengen op de gemeente, bijvoorbeeld het bewijs dat je ten laste bent van je familielid. Ook die moet je binnen de 3 maanden bezorgen.
Als je onvolledige documenten binnenbrengt of als je de documenten te laat binnenbrengt, krijg je 1 extra maand. Doe je dat niet, dan weigert de gemeente je aanvraag.

Is je dossier volledig, dan verloopt de procedure als volgt:

  • Ben je de echtgenoot of een kind jonger dan 18 jaar bent van een Unieburger en je als de documenten tijdig hebt binnengebracht, dan kan de gemeente je onmiddellijk een E-kaart geven.
  • Ben je een ander familielid, dan beslist de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist binnen de 6 maanden over je aanvraag.
    • Als de DVZ je aanvraag goedkeurt, krijg je een EU-kaart.
    • Als de DVZ je aanvraag weigert, dan krijg je een bijlage 20.  Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Tijdens de procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument). Je kan ook een nieuwe aanvraag doen.
    • Als de DVZ geen beslissing neemt binnen de 6 maanden, krijg je een E-kaart.

Na 5 jaar kan je een E+-kaart (of EU+-kaart) aanvragen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant