Naar welk OCMW moet je gaan als je dakloos bent en een referentieadres hebt?

Je moet naar het OCMW gaan van de gemeente waar je verblijft.

Ook als je een referentieadres hebt in een andere gemeente.

De algemene omzendbrief van de POD Maatschappelijke integratie bepaalt dat het OCMW van de gemeente waar je verblijft, je geen hulp mag weigeren omdat je je referentieadres in een andere gemeente hebt. 

Bijvoorbeeld: een dakloze met een referentieadres in gemeente X verblijft na een tijdje op het grondgebied van gemeente Y. Het OCMW van gemeente Y mag geen hulp weigeren op basis van het feit dat de dakloze een referentieadres heeft in gemeente X.

Het referentieadres bepaalt dus niet welk OCMW bevoegd is. Het OCMW van gemeente Y moet hulp bieden en zal normaal gezien het nodige doen om het referentieadres te veranderen naar gemeente Y.

Aangezien dakozen vaak van verblijfplaats veranderen, wordt de regel in de praktijk eerder soepel toegepast. Wanneer je je referentieadres bij het OCMW van gemeente X hebt, betekent dat dat je bij hen gekend bent.
Over het algemeen zal dat OCMW gedurende een zekere tijd hulp blijven bieden, ook al verblijf je feitelijk niet meer op hun grondgebied.

Het is pas wanneer je je wendt tot het OCMW van de nieuwe gemeente Y waar je verblijft of wanneer de situatie lang voortduurt, dat het OCMW van gemeente X de hulp zal stopzetten of je zal verwijzen naar het OCMW van gemeente Y.

Je referentieadres zal dan verplaatst worden naar het 2de OCMW.

Word je als dakloze met een referentieadres opgenomen in een instelling, dan moet je naar het OCMW van de gemeente van de instelling gaan.

Je vindt meer info op de fiche: 'Naar welk OCMW moet je gaan als je in een instelling verblijft?'

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home