Ja.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je aanvraag humanitaire regularisatie weigert, krijg je een beslissing waarin de reden van de weigering staat. Daarnaast kan je ook een bevel om grondgebied te verlaten krijgen. Als je al eerder een bevel kreeg om het land te verlaten krijg je soms ook een inreisverbod. 

Tegen elk van die beslissingen kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

De termijn om in beroep te gaan is 30 dagen vanaf de kennisgeving. De termijn is korter als je in een gesloten centrum verblijft.

Opgelet! Het gaat om een annulatieberoep. Dat betekent dat de RVV enkel kan beslissen dat de Dienst Vreemdelingenzaken je dossier niet juist heeft beoordeeld. Als je de zaak wint en de RVV de beslissing van de DVZ vernietigt, wordt het dossier terug naar de DVZ gestuurd. De DVZ moet het dossier opnieuw onderzoeken en een nieuwe beslissing nemen.

De RVV kan niet beslissen om je een verblijfsvergunning toe te kennen.

Het beroep werkt niet schorsend. Dat betekent dat je tijdens de behandeling van het beroep geen tijdelijk verblijfsdocument krijgt. Het is mogelijk dat je wordt uitgewezen tijdens de procedure, ook als de RVV nog geen beslissing heeft genomen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant