Je kan in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter.  Je vraagt aan een rechter van een hogere graad om je zaak opnieuw te onderzoeken en een andere beslissing te nemen. 

Deze fiche is enkel geldig als je aanwezig was op de zitting van de rechtbank.

Als je niet aanwezig was op de zitting, heb je een beslissing bij verstek gekregen. Daarvoor gelden andere regels.
Meer info vind je op de fiche 'Wat moet je doen als de rechter een beslissing bij verstek neemt?'

 

Hoe ga je in beroep? 

Je advocaat schrijft een verzoekschrift voor hoger beroep en bezorgt het aan de griffie van de rechtbank. Als je geen advocaat hebt, kan je ook zelf een verzoekschrift tot hoger beroep opmaken.

Wat vermeld je in het verzoekschrift tot hoger beroep?

Je beschrijft:

  • de feiten
  • wat de 1e rechter heeft beslist;
  • welke beslissing de 1e rechter volgens jou had moeten nemen;
  • waarom je vindt dat jouw standpunt het juiste is.

 

Kan je tegen elke beslissing in beroep gaan?

Je kan in principe tegen elke beslissing in beroep gaan, maar soms verbiedt de wet het.

Je kan bijvoorbeeld niet in beroep gaan tegen:

  • een beslissing van een vrederechter of een politierechter (als het gaat om de schadevergoeding van een slachtoffer) over een bedrag dat lager is dan 2000 euro;
  • een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg (behalve over belastingzaken) of de ondernemingsrechtbank over een bedrag dat lager is dan 2.500 euro.

Om te controleren of je in beroep kan gaan, kijk je naar het bedrag dat 1 van de partijen als laatste had gevraagd aan de rechter. Je moet niet kijken naar het bedrag dat de rechter heeft toegekend in de beslissing.  Er wordt ook geen rekening gehouden met de interesten sinds het begin van de procedure, de gerechtskosten of een eventuele dwangsom.

Wat is de termijn om in beroep te gaan?

De termijn om in beroep te gaan is in principe 1 maand. Daarna is de beslissing definitief en kan je niet meer in beroep gaan.

Die termijn van 1 maand begint vanaf de betekening van de beslissing door de gerechtsdeurwaarder. Meestal is het de partij die gewonnen heeft, die aan een gerechtsdeurwaarder vraagt om de beslissing te betekenen aan de tegenpartij.

Je hoeft niet te wachten tot de beslissing is betekend om in beroep te gaan. Je kan aan de tegenpartij laten weten dat je in beroep zal gaan. Die hoeft dan niet te laten betekenen en zo besparen jullie allebei de kosten van de betekening door de gerechtsdeurwaarder.

Opgelet! In sommige procedures gebeurt de officiële kennisgeving van de beslissing van de rechtbank via een gerechtsbrief en niet door de gerechtsdeurwaarder. Dat is bijvoorbeeld zo bij sommige beslissingen over sociale bescherming, familierecht …
De griffier zendt de beslissing van de rechter met een aangetekende brief naar de partijen (in een lichtgroene envelop). De termijn van 1 maand om in beroep te gaan wordt berekend vanaf de kennisgeving van de beslissing.  Houd dus goed in de gaten hoe en wanneer je de beslissing van de rechtbank hebt ontvangen om op tijd in beroep te gaan als je dat wil.

Hoe met je in beroep gaan?

Bij het vonnis wordt een informatieblad gevoegd met uitleg hoe je in beroep moet gaan.
Je vindt meer info in de fiche: 'Hoe weet je hoe je in beroep moet gaan?'.

Kan de tegenpartij je al verplichten om het vonnis uit te voeren als je in beroep gaat?

Ja. De tegenpartij kan je verplichten om de beslissing uit te voeren nog voor de termijn van 1 maand om in beroep te gaan voorbij is. Hij/zij kan dat ook als je in beroep bent gegaan en zolang er geen andere beslissing is genomen. Dat heet: de beslissing is uitvoerbaar bij voorraad.

De tegenpartij neemt in zo’n situatie natuurlijk wel een risico. Als de rechter in beroep een andere beslissing neemt, moet hij/zij het geld dat hij al heeft ontvangen weer terugbetalen.

De rechter kan beslissen dat het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is. Dan kan de beslissing pas worden uitgevoerd als de termijn om in beroep te gaan voorbij is en als er geen beroep is aangetekend (bijvoorbeeld: als iemand uit huis wordt gezet, bij een beslag …).

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant