We bekijken enkel de procedure om de huurwaarborg terug te krijgen, zonder discussies over schade of achterstallige huur.

  1. De procedure starten

Je moet een verzoekschrift indienen bij de vrederechter. Daarin vraag je duidelijk dat jij de huurwaarborg krijgt.

De vrederechter van het gebied waar de gehuurde woning ligt, is bevoegd. Dat kan je hier opzoeken.

Sommige vredegerechten hebben een model van zo'n verzoekschrift op hun website.Je moet daarbij een getuigschrift van de woonplaats van de verhuurder toevoegen. Dat kan je vragen aan de gemeente waar de verhuurder woont, maximaal 15 dagen voor je het verzoek bij de vrederechter indient. In principe mag de gemeente niet weigeren om je zo’n getuigschrift mee te geven.

Informeer bij de gemeente of je het online kunt aanvragen.

  1. De procedure

Nadat je het verzoek hebt ingediend roept de vrederechter jullie op om naar de rechtbank te komen. De zitting is open voor het publiek. Hij luistert naar jullie argumenten en beslist. Je moet geen advocaat nemen.

  1. De beslissing

De rechter beslist wie recht heeft op de huurwaarborg. Als de huurwaarborg voor jou is, kan je met de beslissing van de rechter naar de bank gaan. De bank betaalt de huurwaarborg dan aan jou uit.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant