Je wordt als getuige opgeroepen voor een assisenproces, wat nu?

Als je moet getuigen, word je per aangetekende brief of per dagvaarding door het hof opgeroepen. In beide gevallen ben je verplicht om op de oproeping in te gaan. Je moet je oproepingsbrief en je identiteitskaart meebrengen als je gaat getuigen voor het Hof van assisen. Aan het onthaal van het gerechtsgebouw kun je informeren naar het nummer van de zaal waar je moet zijn. Je wacht je beurt af in een lokaal buiten de zittingszaal. Je mag de zaal niet binnen gaan vóór je je getui...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home