Familiale bemiddeling heeft verschillende voordelen.

  1. Door het gesprek samen aan te gaan, verminder je de kans dat het conflict verder escaleert. Bemiddeling verloopt in een gemoedelijke sfeer, buiten de rechtbanken.

Een bemiddelaar doet je stilstaan bij wat er allemaal dient geregeld te worden en in welke volgorde. De tijd nemen om te werken aan een goede en duidelijke regeling kan in de toekomst spanningen verminderen.

  1. Je kan een concrete regeling uitwerken op maat van jullie eigen situatie. Je kent zelf het best je dagelijkse gewoonten en de organisatie van je familie.
  1. De bemiddelaar ziet erop toe dat wat je overeenkomt niet in strijd is met de openbare orde of met de belangen van de kinderen. De erkende bemiddelaar is een opgeleide deskundige en kent de juridische principes waarvan je niet mag afwijken.
     
  2. Het doel is om tot evenwichtige akkoorden te komen, aangepast aan de noden van jullie beiden. Het gevolg is dat partijen ze gemakkelijker aanvaarden én naleven. Bij beslissingen die een rechter oplegt, zeker na een harde discussie, is het vaak niet vanzelfsprekend voor de partij die niet ‘gelijk’ gekregen heeft, om de beslissingen direct te aanvaarden en uit te voeren.
     
  3. Afhankelijk van hoeveel bemiddelingsgesprekken er nodig zijn, is het vaak goedkoper dan een procedure voor de rechtbank. Ook naar de toekomst toe kan de investering in een goed, duidelijk akkoord gedragen door beiden, nodeloze procedures en kosten vermijden.

Ook wanneer jullie het over alles eens zijn, kan je met een bemiddelaar samen nagaan of alles goed geregeld is.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant