Voor je verder leest

De antwoorden op de vragen over vreemdelingenrecht zijn niet steeds hetzelfde voor elke vreemdeling.

Veel hangt af van je persoonlijke situatie of de categorie van vreemdelingen waartoe je behoort.

Ben je Europeaan? Heb je asiel aangevraagd? Ben je minderjarig? Ben je gehuwd met een Belg of een Europeaan? enz.

Afhankelijk van het antwoord op die vragen is het mogelijk dat de fiches van een ander hoofdstuk beter aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

Als je voor een korte periode van maximum 3 maanden naar België wil komen, heb je een visum kort verblijf of een toeristenvisum nodig.

Dat is zo voor de meeste niet-Europese vreemdelingen.
Of je een visum nodig hebt, vind je op de website van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken: grenscontrole.

Je vraagt het visum aan op het consulaat van België in het land waar je woont en je legt volgende documenten voor:

 • een visumaanvraagformulier;
 • een paspoort dat nog minstens 3 maanden geldig is na de datum waarop je het Schengengebied zal verlaten;
 • documenten die het doel van je reis aantonen, bijvoorbeeld:
  • vakantie: boeking van je hotel;
  • zakenreis: de uitnodiging van het bedrijf waar je zaken mee doet;
  • familiebezoek: bewijs van de familieband en de uitnodiging van een familielid;
  • medische verzorging: afspraak met een dokter in België en bewijs dat er geen medische verzorging mogelijk is in je land van herkomst …
 • het adres of de plaats waar je gaat logeren;
 • het bewijs dat je voldoende bestaansmiddelen hebt om de kosten voor je verblijf in België én de terugkeer naar je land van herkomst te betalen. Je kan ook een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen van een persoon die in België woont. 
  Je vindt een voorbeeld onder het tabblad documenten.
  Je inkomsten moeten minstens gelijk zijn aan € 95 per dag als je in een hotel logeert en € 45 per dag als je bij een privépersoon verblijft;
 • een reisverzekering voor medische bijstand (pas bewijzen na de goedkeuring van het visum);
 • je moet aantonen dat je van plan bent om de Schengenzone te verlaten en terug te keren naar je land van herkomst voor de einddatum van je visum (bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst, een huis in eigendom …)
 • je (vliegtuig)ticket voor de heen- en de terugreis.

Je kan de aanvraag ten vroegste 3 maanden voor de geplande datum van je reis indienen.

Vaak beslist het consulaat zelf om een visum af te leveren.
Bij twijfel wordt het dossier doorgestuurd naar de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ). Het is de DVZ die beslist of de visumaanvraag wordt goedgekeurd.

Als het antwoord positief is, plaatst het consulaat een C-visum in je paspoort. Op het visum staat vermeld hoe lang je in het Schengengebied mag verblijven, en hoe vaak je het Schengengebied mag binnenkomen.
Opgelet! Tijdens een periode van 180 dagen mag je maximum 90 dagen in het Schengengebied verblijven met een visum kort verblijf. 

Aan de grens word je gecontroleerd je België binnen mag komen: je kan vragen krijgen rond het doel van je reis, je bestaansmiddelen, enz. Ook al heb je een visum kan je de toegang tot België worden geweigerd, als je bijvoorbeeld een gevaar kan betekenen voor de openbare orde.

Binnen de 3 werkdagen na je aankomst in België moet je je aanmelden op de gemeente waar je logeert en een ‘aankomstverklaring’ doen.
Je hoeft geen aankomstverklaring te doen als je in een hotel verblijft.

Het visum of de toegang tot het Schengengebied kan worden geweigerd als je een gevaar bent voor de openbare orde of als je geseind bent.
Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Je vindt meer informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant