Wat zijn de risico’s als je je consumentenkrediet niet meer terugbetaalt?

Het is belangrijk om snel te reageren.

Als je te laat betaalt, stuurt de kredietgever je normaal eerst een herinneringsbrief.

Als je daar niet op reageert, krijg je een ingebrekestelling via aangetekende brief. Daarin word je gevraagd om te betalen binnen een termijn van 30 dagen.

Als je daarna nog niet betaalt, dan kan de kredietgever aan de rechter vragen om je te veroordelen om te betalen.

Als je moeilijkheden hebt om te betalen:

 1. Neem dan contact op met de kredietgever en leg je situatie uit.
  Jullie kunnen samen tot een regeling komen. Hij kan je betalingsfaciliteiten voorstellen. Door betalingsfaciliteiten kan je het krediet in kleinere stukjes afbetalen op een langere termijn. Om betalingsfaciliteiten te krijgen, moet je aantonen dat je financiële situatie verslechterd is sinds het sluiten van de overeenkomst.
   
 2. Vraag aan de vrederechter om betalingsfaciliteiten, als de kredietgever niet bereid is om een lagere afbetaling toe te staan.

  Je kan het pas aan de vrederechter vragen als je eerst de vraag aan je kredietgever hebt gesteld via aangetekende brief. Daarin moet je de redenen zetten waarom je betalingsfaciliteiten vraagt.

  Je kan vervolgens naar de vrederechter als:
 • de kredietgever je betalingsfaciliteiten weigert.
 • de kredietgever niet heeft geantwoord binnen de termijn van 1 maand vanaf het verzenden van je aangetekende brief. Het feit dat hij niet antwoordt, wordt gezien als een weigering.

Je moet je vraag aan de vrederechter voorleggen via een verzoekschrift. De vrederechter roept jou en de kredietgever op. Hij bekijkt je situatie en kan je betalingsfaciliteiten toestaan.

Als je de termijnen en de betalingen die opgelegd zijn door de vrederechter niet naleeft, dan verlies je onmiddellijk het voordeel. Je moet dan de totale schuld in 1 keer terugbetalen.

Als je 2 afbetalingen gemist hebt of je achterstal is 20% van het totale bedrag en je hebt niet gereageerd op de ingebrekestelling, dan krijg je bericht dat de kredietovereenkomst ontbonden is. Dat betekent dat het verleende krediet wordt stopgezet en dat de kredietgever kan vragen om het hele bedrag in 1 keer terug te betalen.

Als je bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst ook een loonoverdracht hebt getekend, dan kan de kredietgever rechtstreeks aan je werkgever vragen om een deel van je inkomen aan hem door te storten.
Meer informatie vind je onder ‘Wat is een loonoverdracht?’.

Als er in de kredietovereenkomst een eigendomsvoorbehoud staat, dan kan de kredietgever, onder bepaalde voorwaarden, het goed waarvoor het krediet is aangegaan, zoals een auto, terugvragen.

 

Als je niet betaalt, kan de kredietgever aan de rechter vragen om je te veroordelen om te betalen. Dan krijg je een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder waarin staat wanneer je naar de rechtbank moet gaan. Je kan op dat moment ook altijd aan de rechter vragen om een afbetalingsplan.

De kredietgever heeft dan een beslissing van de rechtbank die je verplicht om het bedrag van het krediet en daarop nalatigheidsintresten te betalen. Hij moet die beslissing aan jou laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Als je niet betaalt, kan de kredietgever vragen aan de gerechtsdeurwaarder om je een bevel tot betalen af te leveren. Betaal je daarna nog steeds niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder in opdracht van de kredietgever beslag leggen op je goederen.

Meer informatie over het invorderen van de schuld als je niet betaalt, vind je onder ‘Invorderen via de rechtbank’.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home