Je bent verplicht om een geboorteaangifte te doen zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand dan een geboorteakte kan opmaken.

De geboorteakte is het officiële bewijs van het bestaan van je kindje.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op en vermeldt die in de centrale Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Het kind krijgt dan automatisch een rijksregisternummer en wordt geregistreerd in het rijksregister.

De gemeente bezorgt aan de ouders attesten om de administratie voor het kindje in orde te brengen:

  • de inschrijving bij het ziekenfonds;
  • de aanvraag van het Groeipakket;
  • de inenting tegen polio;
  • geboortepremies (in sommige gemeentes);
  • aanvraag kraamverlof;
  • enz.

De opmaak van de geboorteakte is zo belangrijk dat er een controlemechanisme is.
De verantwoordelijke van het ziekenhuis, de arts of de vroedvrouw die aanwezig was bij de geboorte, doet ten laatste 1 dag na de geboorte een kennisgeving van de geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Als je de geboorte niet aangeeft binnen 15 dagen na de geboorte, dan doet de gemeente de aangifte dat automatisch op grond van de informatie die ze hebben gekregen van het ziekenhuis of van de vroedvrouw. Je riskeert dan een boete.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant