Ja

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Je moet het beroep in principe indienen binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de weigering.
Je kan in beroep gaan als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vindt dat je aanvraag medische regularisatie onontvankelijk of ongegrond is.
Het verschil tussen een onontvankelijke en een ongegronde aanvraag vind je in de fiche 'Hoe verloopt de aanvraag medische regularisatie?'

Het beroep dat je moet indienen is een annulatieberoep. Dat betekent dat de RVV enkel kan beslissen dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je dossier niet juist heeft beoordeeld.

Als je de zaak wint en de RVV de beslissing van DVZ vernietigt, wordt het dossier terug naar de DVZ gestuurd. De DVZ moet het dossier opnieuw onderzoeken en een nieuwe beslissing nemen. De DVZ kan beslissen om je aanvraag goed te keuren of opnieuw weigeren

De RVV kan niet beslissen om je een verblijfsvergunning toe te kennen.

Samen met de weigering van je aanvraag om medische regularisatie, geeft de DVZ je vaak ook een bevel om het grondgebied te verlaten.
Een beroepsprocedure bij de RVV werkt niet schorsend tegen dat bevel.
Dat betekent dat je tijdens de behandeling van het beroep geen tijdelijk verblijfsdocument krijgt.
Het is mogelijk dat je wordt uitgewezen tijdens de procedure, zelfs als de RVV nog geen beslissing heeft genomen.
Als je in je beroep wijst op het risico dat je loopt op een onmenselijke behandeling, wordt je in afwachting van de beslissing van de RVV niet uitgewezen.

Je hebt tijdens de procedure recht op dringende medische hulp. In een aantal gevallen wordt de maatschappelijke hulp verder uitbetaald.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant