Ja.  Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Je moet het beroep in principe indienen binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de weigering. Je kan in beroep gaan als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vindt dat je aanvraag medische regularisatie onontvankelijk of ongegrond is. Het verschil tussen een onontvankelijke en een ongegronde aanvraag vind je in de fiche '

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant