Het OCMW van je normale woonplaats is bevoegd.

Het hangt dus af van het moment waarop je de aanvraag indient.

  1. Als je de aanvraag indient voordat je intrekt in je nieuwe woning:

Dan moet je je aanvraag indienen bij de gemeente waar je huidige woonplaats is (die je zal verlaten voor je nieuwe woonst).

  1. Als je de aanvraagt indient nadat je intrekt in je nieuwe woning:

Dan moet je naar het OCMW gaan van je nieuwe woonplaats. Sommige OCMW-afdelingen verklaren zich niet bevoegd en willen je naar je oude gemeente sturen. Dat is niet juist, het OCMW van je nieuwe woonplaats is bevoegd.

  1. Als je een vreemdeling bent en een opvangcentrum verlaat:
  • Als je woont in een opvangcentrum van Fedasil, dan ​moet je naar het OCMW van de gemeente van je nieuwe woonplaats. Je moet de hulp vragen voor je het centrum verlaat.
     
  • Als je bent toegewezen aan een opvangcentrum van een lokaal OCMW - een lokaal opvanginitatief of LOI, dan moet je naar dat OCMW en niet naar dat van je nieuwe woonplaats.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant