Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand (een pro-Deoadvocaat)?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

De juridische tweedelijnsbijstand houdt in dat de overheid (gedeeltelijk) de kosten van je advocaat betaalt.

Het gaat om een advocaat die je helpt:

  • bij een gerechtelijke procedure: je vertegenwoordigen als eiser of als verweerder, dossier opvolgen, … ;
  • buiten een gerechtelijke procedure: een uitgebreid advies over je situatie geven, een akkoord onderhandelen, een ingebrekestelling sturen, …

Juridische tweedelijnsbijstand gaat enkel om de advocatenkosten. De overheid komt niet tussen in de kosten van een vakbond of een belangenorganisatie als die je bijstaan bij een gerechtelijke procedure.

 

Je kan recht hebben op juridische tweedelijnsbijstand:

  • ofwel omdat je tot een specifieke categorie van personen behoort (minderjarige, leefloontrekker,…);
  • ofwel omdat je inkomsten onder de bepaalde grens liggen.

Meer info vind je onder ‘De voorwaarden voor juridische tweedelijnsbijstand’.
Je kan op de fiches nakijken of je tot één van de opgesomde categorieën behoort.
Als je aan de voorwaarden voldoet, ben je niet verplicht om gebruik te maken van gratis juridische bijstand. .

Opgelet: verwar juridische tweedelijnsbijstand niet met rechtsbijstand!

  • Juridische tweedelijnsbijstand zorgt ervoor dat je (gedeeltelijk) geen advocatenkosten moet betalen;
  • Rechtsbijstand zorgt ervoor dat je (gedeeltelijk) geen gerechtskosten (kosten van de procedure voor de rechtbank) moet betalen.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home