Kan je een bewindvoerder krijgen tegen je wil?

Ja, maar uitsluitend bij beslissing van de vrederechter.
​De vrederechter legt bewindvoering op als hij het noodzakelijk vindt dat je wordt beschermd.  

Als aan de voorwaarden is voldaan, kan de vrederechter een bewindvoerder aanstellen over je goederen en/of over je persoon.

Verschillende oorzaken kunnen ervoor zorgen dat je geen beslissingen kan nemen of je wil niet kan uiten:

  • Lichamelijke problemen: bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of coma;
  • Geestelijke problemen: het 'geestelijke onvermogen' wordt ruim geïnterpreteerd. Het is niet nodig dat je zwakzinnig bent. Zo kan je bijvoorbeeld bij ouderdomsdementie, geestelijke achterstand, verkwistend gedrag of een labiele geestelijke toestand een bewindvoerder krijgen. 

Het is altijd de rechter die beslist. ​Die baseert zich daarvoor op het advies van een dokter (aan het verzoek moet een geneeskundige verklaring worden toegevoegd) en verder op alle inlichtingen die hem door de omgeving van de te beschermen persoon worden gegeven.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home