Wanneer je tot een andere categorie van vreemdelingen behoort, heb je dan nergens recht op?

Toch wel. Enkel Belgen en bepaalde categoriëen van vreemdelingen hebben recht op een leefloon: Unieburgers en hun familieleden; vluchtelingen; subsidiair beschermden; familieleden van een Belg; staatlozen; vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Je hebt een C-kaart.   Behoor je niet tot één van die categoriëen, dan kan je maatschappelijke hulp krijgen, als je aan de voorwaarden voldoet: je ver...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home