Kan je een beslissing tot plaatsing onder bewind aanvechten?

Ja, je kan de beslissing van de vrederechter aanvechten, zowel een beslissing tot plaatsing onder bewind als een weigering. 

Je moet daarvoor beroep instellen tegen de beslissing. Dat beroep moet worden ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg.

Opgelet! Het is belangrijk dat je het beroep instelt binnen de juiste termijn. Dat moet gebeuren binnen een maand nadat je de officiële kennisgeving hebt gekregen van de beslissing van de vrederechter. Reageer dus snel wanneer je de beslissing van de vrederechter ontvangt.

Niet iedereen kan beroep instellen. Alleen personen die partij waren in de procedure voor de vrederechter kunnen dat. 

De rechter in beroep gaat opnieuw beslissen. Die beslissing kan helemaal verschillen van die van de vrederechter. Hij hoeft geen rekening te houden met wat in de eerste beslissing staat. De nieuwe belissing vervangt de oude.

Voor het adres van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg, kijk in de Toolbox – Nuttige adressen – Territoriale bevoegdheid, en voer de postcode in van de verblijfplaats van de beschermde of te beschermen persoon.

Opgelet: beroep aantekenen schorst niet de uitvoering van de beslissing van de vrederechter. Zolang de rechter in beroep nog niet beslist heeft, blijft de beslissing van de vrederechter gelden.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home