Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel over niet-Europese vreemdelingen.

Nadat je bent afgestudeerd, kan je je verblijfskaart als student niet meer verlengen
Als je in België werk wil zoeken of een onderneming wil oprichten, kan je een verblijfskaart vragen van 12 maanden om werk te zoeken. Je spreekt van een zoekjaar.  
Op het einde van het zoekjaar kan je dan een verblijfskaart krijgen als werknemer of als zelfstandige.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • een geldig paspoort hebben; 
  • een diploma hoger onderwijs hebben behaald in België; 
  • een ziektekostenverzekering hebben in België; 
  • voldoende bestaansmiddelen hebben. 

Je moet de documenten binnenbrengen die aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van je verblijfskaart als student. Als er nog documenten ontbreken, dan heb je 15 dagen om je dossier te vervolledigen. 

Als je aanvraag volledig is, dan krijg je een ontvangstbewijs en eventueel een attest waarmee je voorlopig kan verblijven. Het attest is 45 dagen geldig en kan 2 maal worden verlengd. 

Als je aan de voorwaarden voldoet, dan keurt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag goed binnen de 90 dagen vanaf de ontvangstmelding. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan de verblijfskaart weer intrekken in de volgende situaties.  

  • Je maakt geen reële kans om werk te vinden of een onderneming op te richten. Vanaf 3 maanden na de afgifte de verblijfskaart, mag de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vragen hoe ver je staat in je zoektocht naar werk. Je hebt dan 15 dagen om te reageren.  
  • Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de verblijfskaart, bijvoorbeeld je hebt geen voldoende bestaansmiddelen meer. 
  • Je wordt geacht een gevaar te zijn voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid. 

Studenten die in meerdere landen van de Europese Unie hebben gestudeerd, waaronder België, komen er ook voor in aanmerking. 

Het zoekjaar is niet op je van toepassing als je om een andere reden in België verblijft. Het beëindigen van je studies heeft dan geen invloed op je verblijfskaart.

Je vindt meer info over het zoekjaar op de website van de DVZ.

 

 

 

 

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant