Voor je verder leest

Sinds 1 september 2018 is de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming enkel nog schriftelijk.

1. Eerst moeten jullie de overeenkomst opstellen waarin alle gevolgen van jullie echtscheiding geregeld worden.

Jullie kunnen onderling jullie afspraken op papier zetten of daarvoor de hulp inroepen van een professional:

  • een familiaal bemiddelaar: een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier ;
  • een advocaat: een advocaat zoeken kan je hier ;
  • een notaris: een notaris vind je hier ;
  • enz.

2. Vervolgens moeten jullie die overeenkomst samen met een verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming en alle nodige attesten neerleggen op de griffie van de familierechtbank.

De nodige attesten zijn bijvoorbeeld een uittreksel uit de huwelijksakte, uittreksels uit de geboorteaktes, 

 

De procedure is volledig schriftelijk: jullie hoeven niet naar de rechtbank gaan, tenzij de familierechter dat toch noodzakelijk zou vinden. Dan roept de rechter jullie uitzonderlijk op.

3. De rechter leest jullie akkoord, kijkt na of er niets instaat dat bijvoorbeeld strijdig is met de rechten van de kinderen. Als dat niet het geval is, keurt hij jullie akkoorden goed en spreekt hij de echtscheiding uit.

De uitspraak van echtscheiding wordt daarna doorgestuurd naar de DABS (databank van akten van de burgerlijke stand). De DABS maakt een melding in het rijksregister. Vanaf dat moment zijn jullie officieel niet meer gehuwd en bevrijd van alle rechten en plichten verbonden aan het huwelijk.

Tijdens de procedure, voor de echtscheiding uitgesproken is, zijn jullie nog gehuwd, maar moeten er wel al een paar tijdelijke afspraken nageleefd worden: wie woont in het huis, wie gebruikt de auto, wie betaalt welke schuld, …

Onderling kunnen jullie in die periode verdergaan op de afspraken in jullie overeenkomst. Opgelet: zolang jullie overeenkomst nog niet door een rechter is goedgekeurd, moeten derden (zoals een bank, een school, …) er geen rekening mee houden. Schuldeisers zullen dus nog bij jullie beiden kunnen komen aankloppen, ook al kwamen jullie anders overeen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant