Ja, onder bepaalde voorwaarden. Dat is de procedure van herstel in eer en rechten ​(of het eerherstel).

Je kan herstel in eer en rechten aanvragen voor alle veroordelingen die niet automatisch uitgewist worden.

Om een herstel in eer en rechten te bekomen, moet je een verzoekschrift indienen bij de procureur des Konings van het gerechtelijke arrondissement waarin je woont.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt je aanvraag en beslist.

Een herstel in eer en rechten heeft grote gevolgen, aangezien je uittreksel uit het strafregister opnieuw volledig blanco wordt. Daarom moeten er een aantal strenge voorwaarden vervuld zijn om een herstel in eer en rechten te kunnen krijgen:

 • Er moet een bepaalde proefperiode verstreken zijn waarbinnen je:

  • een vaste woonplaats hebt gehad;
  • je leven gebeterd hebt en je goed gedragen hebt.

De duur van die proefperiode ligt tussen 3 jaar en 10 jaar, afhankelijk van de zwaarte van je eerdere veroordeling. De periode begint te lopen wanneer je (voorwaardelijk) vrij wordt gelaten of wanneer de straf niet meer kan uitgevoerd worden.

 • De gevangenisstraffen waartoe je veroordeeld bent, moeten zijn uitgezeten. Wanneer je onder voorwaarden bent vrijgelaten, moet de periode met voorwaarden beëindigd zijn.
   
 • Geldboetes, schadevergoedingen en hun intresten en gerechtskosten moeten volledig betaald zijn.
   
 • Je mag nog geen herstel in eer en rechten gekregen hebben in de voorbije 10 jaar.

De kosten voor de behandeling van je aanvraag moet jij betalen.

Je kan alleen herstel in eer en rechten vragen voor heel je strafregister, niet voor bepaalde veroordelingen alleen.

Aan je verzoekschrift moet je bijlages toevoegen die bewijzen dat je aan de voorwaarden voldoet en minstens:

 1. een uittreksel uit je strafregister;
 2. een uittreksel van al je strafrechtelijke veroordelingen (met daarin de straffen en schadevergoedingen waartoe je veroordeeld bent);
 3. een uittreksel uit het moraliteitsregister dat werd bijgehouden tijdens je gevangenisstraf;
 4. een attest van historiek van woonst van op de gemeente.
 5. wanneer het gaat om bepaalde seksuele feiten ten aanzien van minderjarigen moet ook het advies van een dienst gespecialiseerd in de begeleiding of behandeling van daders van seksuele misdrijven toegevoegd worden.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant