Wat zijn de gevolgen van het ontslag om dringende reden?

  • De arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk, zonder opzeggingstermijn of vergoeding.  Als beiden akkoord gaan met de dringende reden, wordt er geen opzeggingsvergoeding betaald.
     
  • De bescherming van de werknemer tegen ontslag (bijvoorbeeld: door zwangerschap, door ouderschapsverlof, een vakbondsafgevaardigheden…) is niet geldig bij het ontslag om dringende reden. 
     
  • De werknemer die ontslagen wordt om dringende reden krijgt een sanctie: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan voor 4 tot 26 weken een werkloosheidsuitkering weigeren.  Dat kan ook een verwittiging of uitstel zijn.
     
  • De werknemer of werkgever die de overeenkomst beëindigt om dringende reden krijgt niet automatisch een vergoeding van diegene die de zware fout heeft gepleegd.  Om een schadevergoeding te krijgen, moet een procedure worden opgestart bij de rechtbank.  Daarbij moet worden bewezen welke schade de zware fout heeft veroorzaakt.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home