Aan wie moet je een GAS betalen?

Aan de gemeente.

Zowel een politieagent als een GAS-ambtenaar kan de overlast vaststellen en een verslag opstellen.

Je krijgt daarna een brief van de gemeente met daarin de beschrijving van de overlast en dat er een administratieve procedure is opgestart.

Daartegen kan je reageren.

Daarna (eventueel ook nadat je gereageerd hebt) neemt de sanctionerende ambtenaar een definitieve beslissing. Je krijgt een brief met de boete toegestuurd. In plaats van direct een boete kan er je ook eerst een bemiddeling of gemeenschapsdienst worden voorgesteld.

Je hebt 2 mogelijkheden:

  • Je gaat akkoord en je betaalt de boete of gaat in op de bemiddeling of de gemeenschapsdienst. Als je de bemiddeling positief beëindigt of de gemeenschapsdienst volledig uitvoert, dan moet je geen boete betalen.
  • Je gaat niet akkoord en je reageert tegen de opgelegde GAS. Hoe je dat doet, staat omschreven in de brief.

Meer informatie over het reageren tegen een GAS-boete vind je onder ‘Wat kan je doen als je het niet eens bent met de GAS?’.

Als je minderjarig bent, kan de gemeente je ouders (of je voogd) uitnodigen voor een gesprek.
Daarna moet je een voorstel tot bemiddeling krijgen voordat er een boete kan worden opgelegd. Als de bemiddeling positief wordt afgesloten, dan moet je geen boete betalen of gemeenschapsdienst doen.

Wanneer er meer dan 12 maanden verstreken zijn na het vaststellen van de feiten, kan er geen administratieve geldboete voor overlast meer worden opgelegd.

Opgelet: bij een GAS voor bepaalde verkeersovertredingen is er een afwijkende procedure.
Je krijgt binnen de 15 dagen nadat de sanctionerende ambtenaar de vaststellingen ontvangt een brief met de omschrijving van de feiten en het bedrag van de boete. Je hebt 30 dagen vanaf de kennisgeving om de boete te betalen of om te reageren bij de sanctionerende ambtenaar.
Als je gereageerd hebt, maar de sanctionerende ambtenaar volgt je argumenten niet, dan krijg je bericht dat je de boete moet betalen. Je hebt dan opnieuw 30 dagen om te betalen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home